เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ เราจัดทำขึ้นเพื่อสรุปขอบเขตการใช้บริการของสมาชิก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียด เพราะการซื้อวีดีโอ หรือบริการใดๆจากทาง VDhours ถือว่าสมาชิกได้ยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการฉบับนี้แล้ว

สิทธิ์ในการรับชมวีดีโอ
สมาชิกสามารถรับชมวีดีโอที่ซื้อได้อย่างไม่จำกัด ถึงแม้ว่าผู้ขายอาจจะยกเลิกการจำหน่ายวีดีโอเหล่านั้น ก็จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการรับชมของสมาชิกที่ซื้อวีดีโอ

การขอคืนเงิน
สมาชิกผู้ซื้อวีดีโอ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 นาทีหลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าสู่หน้า My Video และคลิกที่ข้อความขอคืนเงินใต้วีดีโอนั้นๆ ทางเราจะคืนเป็นแต้มสะสมมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกได้ใช้ในการซื้อวีดีโอ โดยไม่สอบถามเหตุผล หรือมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

การระงับสิทธิ์ในการรับชมวีดีโอ
1. วีดีโอนั้นมีเนื้อหาต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์
1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับ ลามก อนาจาร อุจาด หรือเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง การชักจูงให้กระทำการรุนแรง หรือดูหมิ่นผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน การชักจูงให้ผู้อื่นเล่นการพนัน
1.5 เนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย
1.6 เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
2. ทางเราตรวจพบว่าสมาชิกได้มีการ โอน ขาย จำหน่าย หรือให้สิทธิ์ในการรับชมวีดีโอนี้แก่ผู้อื่น
3. สมาชิกมีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการ คัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่วีดีโอที่ซื้อไป ไม่ว่าทางใดๆก็ตาม โดยการนำไปเผยแพร่ต่อนั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา และผู้ขายวีดีโอ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามกฏหมาย

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของวีดีโอ
ทาง VDhours เป็นเพียงผู้ให้บริการรับชมวีดีโอแก่สมาชิกผู้ซื้อวีดีโอ และเป็นตัวแทนในการจำหน่ายวีดีโอของผู้ผลิตวีดีโอ ดังนั้นทาง VDhours ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของเนื้อหาเหล่านั้น

ข้อมูลติดต่อ
กรณีผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 083-6495626 หรือ LINE ID @vdhours