เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
กรดเบส - 1 ความหมายของกรดเบส
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความหมายของกรดเบส...
ดูแล้ว 328 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-1โมลอะตอม โมลโมเลกุล
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความหมายโมลอะตอม โมลโมเลกุล อะตอม และ โมเลกุล...
ดูแล้ว 255 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
เซต 1/6
PhurintatC
จำนวน 1 วีดีโอ
เซตเป็นเนื้อหาเริ่มต้นที่จะปู้พื้นฐานสำหรับม.ปลายที่จะอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ และนำไปสู่เรื่องอื่นๆอีกใน คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครับ พี่แบ่งเป็น 6 ส่วน สำหรับใครที่ไหว เรียนต่อเนื่อง 6 ส่วนก็จะพร้อมเ...
ดูแล้ว 194 view
rating
จาก250 บาท ลด 30% เหลือ 175 ฿
เคมีอินทรีย์-1 โครงสร้างพื้นฐาน
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
เคมีอินทรีย์คืออะไร มีโครงสร้างอย่างไรบ้าง และกี่ประเภท...
ดูแล้ว 132 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
พันธะเคมี - 2 การเขียนสูตร การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การเขียนสูตร การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก...
ดูแล้ว 98 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
พันธะเคมี-11 การเรโซแนนซ์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การเรโซแนนซ์...
ดูแล้ว 93 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ไฟฟ้าเคมี-2 การเปรียบเทียบความแรงตัวรีดิวซ์และออกซิไดซ์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การเปรียบเทียบความแรงตัวรีดิวซ์และออกซิไดซ์...
ดูแล้ว 71 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ตะลุยโจทย์เคมี ม.ปลาย ชุดที่1-1
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยโจทย์เคมีชุดที่1 คลิป1...
ดูแล้ว 65 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
พันธะเคมี - 1 บทนำพันธะ พันธะโลหะ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
พันธะเคมีคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ...
ดูแล้ว 62 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ไฟฟ้าเคมี-19 ตะลุยแบบฝึกหัดท้ายบทครั้งที่6
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยแบบฝึกหัดท้ายบทครั้งที่6...
ดูแล้ว 61 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-7การหาร้อยละของธาตุในสารประกอบ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การหาร้อยละของธาตุต่างๆในสารประกอบ...
ดูแล้ว 58 view
rating
จาก150 บาท ลด 25% เหลือ 112 ฿
พันธะเคมี-13 การนับจำนวนพันธะโเวเลนต์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การนับจำนวนพันธะโเวเลนต์...
ดูแล้ว 58 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
พันธะเคมี-4 การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก...
ดูแล้ว 50 view
rating
จาก250 บาท ลด 25% เหลือ 187 ฿
ไฟฟ้าเคมี-3 การดุลสมการรีดอกซ์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การดุลสมการรีดอกซ์...
ดูแล้ว 50 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-2มวลอะตอม
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความหมายของมวลอะตอม...
ดูแล้ว 48 view
rating
จาก150 บาท ลด 25% เหลือ 112 ฿
ไฟฟ้าเคมี-6 เซลล์กัลวานิก
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
เซลล์กัลวานิกคืออะไร...
ดูแล้ว 48 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ความหมายและการคำนวนเลขนัยสำคัญ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
เลขนัยสำคัญคืออะไร นับอย่างไร และคำนวนอย่างไร...
ดูแล้ว 46 view
rating
จาก100 บาท ลด 20% เหลือ 80 ฿
ไฟฟ้าเคมี-1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ปฏิกิริยารีดอกซ์คืออะไร...
ดูแล้ว 46 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-9 โมลาริตี และโมแลริตี
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความเข้มข้นในหน่วย โมลาริตี และโมแลริตี...
ดูแล้ว 44 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
พันธะเคมี-6 ตะลุยข้อสอบเก่าครั้งที่1
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยข้อสอบเก่าครั้งที่1...
ดูแล้ว 44 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
โครงสร้างอะตอม-4 แบบจำลองอะตอมของโบร์ และการเกิดสเปกตรัม
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
แบบจำลองอะตอมของโบร์ และการเกิดสเปกตรัม...
ดูแล้ว 42 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ไฟฟ้าเคมี-15 ตะลุยแบบฝึกหัดท้ายบทครั้งที่2
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยแบบฝึกหัดท้ายบทครั้งที่2...
ดูแล้ว 41 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-3 มวลอะตอมเฉลี่ย
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การหามวลอะตอมเฉลี่ย...
ดูแล้ว 41 view
rating
จาก150 บาท ลด 25% เหลือ 112 ฿
กรดเบส - 2 ทฤษฎีกรดเบส และการแตกตัว
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ทฤษฎีกรดเบสทั้ง 3 ทฤษฎี และการแตกตัวของกรดเบส...
ดูแล้ว 41 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿