เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
กรดเบส - 1 ความหมายของกรดเบส
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความหมายของกรดเบส...
ดูแล้ว 388 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-1โมลอะตอม โมลโมเลกุล
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความหมายโมลอะตอม โมลโมเลกุล อะตอม และ โมเลกุล...
ดูแล้ว 357 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ของแข็งของเหลวแก๊ส-9 กฎความดันย่อยดอลตัน
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
กฎความดันย่อยดอลตัน และโจทย์รวม...
ดูแล้ว 274 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
เซต 1/6
PhurintatC
จำนวน 1 วีดีโอ
เซตเป็นเนื้อหาเริ่มต้นที่จะปู้พื้นฐานสำหรับม.ปลายที่จะอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ และนำไปสู่เรื่องอื่นๆอีกใน คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ครับ พี่แบ่งเป็น 6 ส่วน สำหรับใครที่ไหว เรียนต่อเนื่อง 6 ส่วนก็จะพร้อมเ...
ดูแล้ว 254 view
rating
จาก250 บาท ลด 30% เหลือ 175 ฿
ไฟฟ้าเคมี-19 ตะลุยแบบฝึกหัดท้ายบทครั้งที่6
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยแบบฝึกหัดท้ายบทครั้งที่6...
ดูแล้ว 187 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
เคมีอินทรีย์-1 โครงสร้างพื้นฐาน
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
เคมีอินทรีย์คืออะไร มีโครงสร้างอย่างไรบ้าง และกี่ประเภท...
ดูแล้ว 182 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
พันธะเคมี - 2 การเขียนสูตร การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การเขียนสูตร การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก...
ดูแล้ว 164 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
พันธะเคมี-11 การเรโซแนนซ์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การเรโซแนนซ์...
ดูแล้ว 156 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ไฟฟ้าเคมี-2 การเปรียบเทียบความแรงตัวรีดิวซ์และออกซิไดซ์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การเปรียบเทียบความแรงตัวรีดิวซ์และออกซิไดซ์...
ดูแล้ว 147 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
โครงสร้างอะตอม-2 แบบจำลองอะตอมครั้งที่ 2
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
โครงสร้างอะตอม องค์ประกอบภายในอะตอม โปรตอน นิวตรอน อิเล็คตรอน...
ดูแล้ว 144 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ไฟฟ้าเคมี-7 ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์...
ดูแล้ว 132 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
เคมีอินทรีย์-5 สมบัติของแอลคีน
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
สมบัติของสารประกอบแอลคีน...
ดูแล้ว 130 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์2-13 ตะลุยข้อสอบเก่าครั้งที่2
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยข้อสอบเก่าครั้งที่2...
ดูแล้ว 125 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
เคมีอินทรีย์-7 อะโรมาติก โจทย์เพิ่มเติม
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
สมบัติและปฏิกิริยาสารประกอบอะโรมาติก ...
ดูแล้ว 124 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-8 ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวล ร้อยละโดยปริมาตร ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร...
ดูแล้ว 124 view
rating
จาก150 บาท ลด 25% เหลือ 112 ฿
กรดเบส - 4 ค่า pH และ pOH
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ค่า pH และ pOH คืออะไร และคำนวนอย่างไร...
ดูแล้ว 120 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-7การหาร้อยละของธาตุในสารประกอบ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
การหาร้อยละของธาตุต่างๆในสารประกอบ...
ดูแล้ว 119 view
rating
จาก150 บาท ลด 25% เหลือ 112 ฿
พันธะเคมี - 1 บทนำพันธะ พันธะโลหะ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
พันธะเคมีคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ...
ดูแล้ว 119 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ปริมาณสารสัมพันธ์1-6 ตะลุยโจทย์เรื่องโมล
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยโจทย์เรื่องโมล...
ดูแล้ว 118 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ของแข็งของเหลวแก๊ส-2 พลังงานการเปลี่ยนสถานะและอุณหภูมิ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
พลังงานการเปลี่ยนสถานะและอุณหภูมิ...
ดูแล้ว 117 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
โครงสร้างอะตอม-4 แบบจำลองอะตอมของโบร์ และการเกิดสเปกตรัม
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
แบบจำลองอะตอมของโบร์ และการเกิดสเปกตรัม...
ดูแล้ว 117 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
เคมีอินทรีย์-2 หมู่ฟังก์ชันต่างๆ
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
หมู่ฟังชันสารประกอบอินทรีย์ต่างที่ออกสอบ...
ดูแล้ว 115 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ของแข็งของเหลวแก๊ส-3 สมบัติของของแข็ง
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
สมบัติของของแข็ง...
ดูแล้ว 114 view
rating
จาก200 บาท ลด 25% เหลือ 150 ฿
ของแข็งของเหลวแก๊ส-14 ตะลุยข้อสอบเก่าครั้งที่ 3
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตะลุยข้อสอบเก่าครั้งที่ 3...
ดูแล้ว 114 view
rating
จาก250 บาท ลด 25% เหลือ 187 ฿