เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เคมีม.ต้นสำหรับสอบทุกสนามบทที่5
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ธาตุกัมมันตรังสี สมการนิวเคลียร์และการดุล ประโยชน์และโทษของกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต ปฏิกิริยาฟิวชันและฟิสชัน เฉลยข้อสอบเก่า ...
ดูแล้ว 112 view
rating
จาก500 บาท ลด 25% เหลือ 375 ฿
เคมีม.ต้นสำหรับสอบทุกสนามบทที่2 ตอนที่2
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตอนที่ 1+2 การแยกสาร การกลั่น การกรอง การกลั่นด้วยไอน้ำ การสกัด โครมาโทกราฟี เฉลยข้อสอบเก่า ...
ดูแล้ว 108 view
rating
จาก500 บาท ลด 25% เหลือ 375 ฿
เคมีม.ต้นสำหรับสอบทุกสนามบทที่1 ตอนที่1
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตอนที่1+2 การจำแนกสาร แขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย ความเข้นข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย เฉลยข้อสอบเก่า...
ดูแล้ว 103 view
rating
จาก300 บาท ลด 25% เหลือ 225 ฿
เคมีม.ต้นสำหรับสอบทุกสนามบทที่1 ตอนที่2
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตอนที่ 1+2 การจำแนกสาร แขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย ความเข้นข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย เฉลยข้อสอบเก่า ...
ดูแล้ว 96 view
rating
จาก500 บาท ลด 25% เหลือ 375 ฿
เคมีม.ต้นสำหรับสอบทุกสนามบทที่2 ตอนที่1
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ตอนที่ 1+2 การแยกสาร การกลั่น การกรอง การกลั่นด้วยไอน้ำ การสกัด โครมาโทกราฟี เฉลยข้อสอบเก่า ...
ดูแล้ว 90 view
rating
จาก500 บาท ลด 25% เหลือ 375 ฿
เคมีม.ต้นสำหรับสอบทุกสนามบทที่4
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
แบบจำลองอะตอม โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์ธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอน เฉลยข้อสอบเก่า ...
ดูแล้ว 88 view
rating
จาก500 บาท ลด 25% เหลือ 375 ฿
เคมีม.ต้นสำหรับสอบทุกสนามบทที่3
Nattanida
จำนวน 1 วีดีโอ
ความหมายของธาตุ ความหมายของสารประกอบ สัญลักษณ์ของธาตุ สมบัติของธาตุตามหมู่และคาบ ความสัมพันธ์ของอะตอมและโมเลกุล ...
ดูแล้ว 75 view
rating
จาก500 บาท ลด 25% เหลือ 375 ฿